Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: 49/2023
 
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
 
Partner: GOLDSTAV KN s.r.o.
 
IČO: 51326825
 
Hodnota: 35929,45
 
Dátum zverejnenia: 07.12.2023
 
Dátum uzavretia: 07.12.2023
 
Dátum účinnosti: 07.12.2023
 
Dátum platnosti do: 15.03.2024
 
Príloha: Zmluva o diel_GoldstavKN_Eotvos_Kuchynka Príloha č. 1 – cenová ponuka uchádzača