Bemutatkozunk

EÖTVÖS UTCAI MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA - KOMÁROM

Igazgatónő

PaedDr. Kováč Klaudia

Igazgatóhelyettes

Mgr. Szabó Križan Andrea

Igazgatóhelyettes

Mgr. Tóth Ivett

BEMUTATKOZUNK
 
A fél évszázados múlttal rendelkező oktatási intézményünk munkájában meghatározó jelentőségű a hagyományos erkölcsi értékrend, ugyanakkor egyedi eredményekkel büszkélkedhetünk:

 •  Végzős tanulóink az országos tudásszintmérő „TESZTELÉS9“- ben évek óta az országos átlag felett teljesítenek [www.nucem.sk]
 • Az INEKO országos szintű kiváló értékelése [skoly.ineko.sk]
 • Tarisznyás néptánccsoportunk nemzetközi sikereket ért el a VisegradFound támogatásával     
 • Tekergők bábcsoportunk gyémántsávos minősítése a Duna Menti Tavasz seregszemléjén
 • Alsó- és felső tagozatos tanulóink kórusa ezüstsávos minősítése a Csengő Énekszó kórusfesztiválon
 • European Runrier Up eTwinning Prizes II.hely pedagógiai innovációban
 • European Schoolnet eLearning Awards díj
 • Oracle Education Foundation Think Quest Magyarország – I.díj
 • Számos tanulmányi és sportsiker különböző hazai és nemzetközi versenyeken

 

„A szerethető iskola”

Iskolánk jó hírnevét, a szülőkkel való együttműködést erősítjük hagyományteremtő rendezvényekkel, a tantárgyversenyeken elért kiváló eredményekkel, amelyekben hangsúlyozottan helyet kap az iskola kiváló felszereltsége a legmodernebb digitális eszközökkel. Pedagógusközösségünk szakmai felkészültségét bizonyítja a korszerű tanulási módszerek és technikák alkalmazása. Mindez annak érdekében történik, hogy az iskolában eltöltött idő tartalmas, ugyanakkor érdekes és élményszerű legyen. A legkisebbeket, akik úgy érzik, szívesen megismerkednének az iskolai élettel, de mindezt játékosabb, kötetlenebb formában tennék, a nagy hagyománnyal rendelkező 0. osztályba várjuk, ahol sok-sok türelemmel, fejlesztő tornával biztosítjuk sikeres iskolakezdésüket.

 Iskolánkon sokoldalú tehetséggondozás zajlik:

 • Tudományos diák-kutatómunka támogatása
 • Anyanyelvi és idegennyelvi versenyek
 • Természettudományi versenyek
 •  Képzőművészeti versenyek
 •  Szakkörök széles választéka
 •  Kulturális események

 

Amiért jó hozzánk járni…

 •     Professzionális színvonalú, aktívan kihasznált nyelvi labor
 •     Játékos angol nyelvoktatás 1.osztálytól
 •     „Szorgalmas napközi“ – az írásbeli feladatok elkészítése az iskolában
 •     Iskolánk kiváló felszereltsége a legmodernebb digitális eszközökkel
 •     Fejlesztő torna a jobb teljesítményért
 •     Tanulószoba az 5-9 évfolyamok részére
 •     Kommunikációs készségek fejlesztése
 •     Drámapedagógia az anyanyelv-oktatásban
 •     Helytörténet oktatása, hagyományőrzés, néptánc
 •     Kapcsolatok külföldi testvériskolákkal
 •     Nagy, füves sportpálya, két jól felszerelt tornaterem és játszópark
 •     Széleskörű sportolási lehetőségek minden korosztály számára
 •     Hagyományos nagyszabású családi nap – Juniális
 •     „Mesevarázs – felkészítő foglalkozások“ – pedagógusaink havi rendszerességgel fogadják a leendő elsősöket.

 

A szülőkkel való jó kapcsolattartást nagyon fontosnak tartjuk. Ennek érdekében bevezettük és aktívan használjuk az elektronikus ellenőrzőt, melynek segítségével a szülők folyamatosan figyelemmel követhetik gyermekük tanulmányi előmenetelét. A tanulók képességeit feltérképezzük és fejlődésüket DIFER (diagnosztikus fejlődésvizsgáló) rendszer alkalmazásával figyelemmel követjük, ezzel biztosítva a személyre szabott tehetséggondozást.