Dodatok č. 1 Zmluva o dielo DOLDSTAV KN s.r.o.

Číslo zmluvy: 52/2023
 
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 Zmluva o dielo GOLDSTAV KN s.r.o.
 
Partner: GOLDSTAV KN s.r.o.
 
IČO: 51326825
 
Hodnota: 35929,45
 
Dátum zverejnenia: 18.12.02023
 
Dátum uzavretia: 13.12.2023
 
Dátum účinnosti: 18.12.2023
 
Dátum platnosti do: 15.03.2024
 
Príloha: Dodatok č_1_Zmluva o diel_GoldstavKN_Eotvos_Kuchynka