A BOLDOGSÁGÓRA AZ AZ ÓRA, AHOL MINDENKI KITŰNŐRE VIZSGÁZOTT!

A 2023/2024-es tanévben iskolánkon hat osztályban, havi 4 alkalommal tartottunk Boldogságórát. Az órák lényege: a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanítása volt. Megpróbáltunk tanulóinknak vezérfonalat adni ahhoz, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek hatékonyan megbirkózni a problémákkal. A boldogságóra programunkat természetesen nem állítjuk le június végével. A jövőben is folytatjuk ezeket az órákat, hogy minél többen részesülhessenek a személyiségfejlesztés és a pozitív életszemlélet nyújtotta előnyökből. Célunk, hogy egyre több tanulónk fedezze fel saját erősségeit és váljon képessé arra, hogy a mindennapi élet kihívásai közepette is megtalálja és fenntartsa a boldogságát.
Hálásan köszönjük a tanulóink egész éves munkáját, az odaadó, kitartó lelkesedést és a fantasztikus hozzáállást amit a tanév folymán tanusítottak.

Jobb Veletek a Világ!