Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 51/2023

Číslo zmluvy: 51/2023
 
Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112970
 
Partner: Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. – Predaj elektriny a plynu, o.z.
 
IČO: 46113177
 
Hodnota:  
Dátum zverejnenia: 14.12.2023
 
Dátum uzavretia: 14.12.2023
 
Dátum účinnosti: 01.01.2024
 
Dátum platnosti do: 31.12.2024
 
Príloha: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1112970