Nájomná zmluva č. 42/2023

Číslo zmluvy: 42/2023
 
Názov zmluvy: Nájomná zmluva č. 42/2023
 
Partner: Horňanová Veronika, Ul. gen. Klapku 2999/18, 945 01 Komárno
 
IČO: 766029/6611
 
Hodnota: 70,00
 
Dátum zverejnenia: 05.10.2023
 
Dátum uzavretia: 05.10.2023
 
Dátum účinnosti: 08.10.2023
 
Dátum platnosti do: 31.05.2024
 
Príloha:Nájomná zmluva č. 42-2023 Horňanová Veronika